Europejski Nakaz Aresztowania – czym jest i jak można się od niego uchylić?

Europejski Nakaz Aresztowania – czym jest i jak można się od niego uchylić?

Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) to rodzaj uproszczonej ekstradycji, który obowiązuje na terenie Unii Europejskiej – umożliwia to aresztowanie osoby podejrzanej lub oskarżonej
o popełnienie przestępstwa i wydanie jej do kraju, w którym zostanie przeprowadzone postępowanie sądowe lub wykonana wcześniej orzeczona kara.

Jak działa ENA i kiedy może być wydany?

Europejski Nakaz Aresztowania jest wydany przez organ sądowy jednego z państw członkowskich jako wniosek o aresztowanie osoby przebywającej na terenie innego państwa członkowskiego. Na jego postawie odbywa się przekazanie tej osoby do państwa występującego z wnioskiem. Mechanizm ten ma zastosowanie w całej Unii Europejskiej i opiera się na wzajemnym uznawaniu orzeczeń sądowych. Taki nakaz aresztowania ma zastosowanie wobec oskarżonego, któremu postawione zostały, może być wydany w każdej sprawie karnej, w której zapadł wyrok, skazujący oskarżonego zarzuty objęte karą pozbawienia wolności większą niż 1 rok lub dla kar orzeczonych na co najmniej 4 miesiące pozbawienia wolności.

Uchylenie europejskiego nakazu aresztowania

Do uchylenia ENA niezbędne jest uzyskanie decyzji w postępowaniu przed polskim sądem, a co za tym idzie adwokat ze znajomością prawa polskiego. Najlepszym wyborem będzie osoba specjalizująca się w tego typu sprawach. Szukając wsparcia prawnego, warto skorzystać z zasobów wyszukiwarki Google, wpisując wyszukiwane zagadanie, np. adwokat Łódź sprawy karne, prawnik Warszawa, czy adwokat Kraków.

Europejski nakaz aresztowania może zostać uchylony, w przypadku gdy zasądzony wyrok, który jest podstawą jego wydania, zostanie:

  • odroczony wskutek choroby oskarżonego lub jeśli wykonanie wyroku może nieść ciężkie skutki dla skazanego, lub jego najbliższych;
  • zamieniony na karę grzywny;
  • uchylony z tytułu przedawnienia lub na podstawie postanowienia o zarządzeniu wykonania kary;
  • uchylony na podstawie wniesionego środka odwoławczego.

Warto też pamiętać, że są sytuacje kiedy wydanie nakazu jest nieuzasadnione:

  • jeśli nie wymaga tego interes wymiaru sprawiedliwości;
  • w związku z postępowaniem karnym o przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do roku;
  • w celu wykonania kary w wymiarze pozbawienia wolności do 4 miesięcy.