W jaki sposób przebiega ocena stanu technicznego budynku?

W jaki sposób przebiega ocena stanu technicznego budynku?

W przeciwieństwie do opinii technicznej ekspertyza jest pojęciem dużo szerszym. Chociaż w obu przypadkach podstawą działań są oględziny budynku, to w czasie ekspertyzy technicznej przeprowadzana jest ona dużo bardziej szczegółowo.

Kiedy potrzebna jest ekspertyza techniczna budynku?

Ekspertyza techniczna budynku potrzebna jest, kiedy planujemy kupić nieruchomość. Rozsądnym krokiem będzie zlecić taką ocenę profesjonaliście. Zauważy on wszelkie wady i niedociągnięcia w konstrukcji budynku. W ten sposób dokonasz świadomego zakupu bez nieprzyjemnych niespodzianek.

Ekspertyza techniczna budynku będzie niezbędna również w przypadku prac związanych z zabytkami. Ocena uprawnionego rzeczoznawcy budowlanego jest konieczna, żeby uzyskać zgodę na remont lub zmiany sposobu użytkowania budynku.

Jak przebiega ekspertyza techniczna budynku?

Pierwszym krokiem prawidłowo przeprowadzonej ekspertyzy technicznej budynku są jego oględziny. W praktyce wygląda to tak, że specjalista odwiedza budynek i przygląda się poszczególnym elementom w poszukiwaniu: pęknięć, zarysowań, zawilgocenia ścian oraz niskiej temperatury pomimo ogrzewania. Swoje obserwacje uzupełnia przez dokładną analizę projektów budynku. Na tej podstawie podejmuje decyzje czy bardziej szczegółowe oględziny są niezbędne. Jeśli się na to zdecyduje, wtedy dokonuje dodatkowych pomiarów. Na samym końcu przygotowuje całą dokumentację opisującą jego obserwacje i zalecenia.

Czynności, które zawiera profesjonalna ekspertyza techniczna budynku:

  • rozpoznanie usterek: pęknięcia i rysy ścian, stropu oraz inne uszkodzenia, które mogą sugerować wadę konstrukcyjną.
  • przygotowanie dokumentacji: zarówno rysunkowej, jak i fotograficznej badanych elementów.
  • analiza i ocena stanu instalacji technicznej.
  • sporządzenie wniosków i zaleceń: niezbędne kroki, które w przyszłości będzie trzeba podjąć w celu remontu budynku.
  • ocena wykonania: dokładnie sprawdzenie, czy dach, ściany, strop i cała konstrukcja zostały prawidłowo zbudowane.