Czego może oczekiwać niepełnosprawny na polskim lotnisku?

Czego może oczekiwać niepełnosprawny na polskim lotnisku?

Osoby niepełnosprawne, niezależnie w jak zaawansowanym stopniu, mają pełne prawo do korzystania z transportu lotniczego oraz uzyskania specjalistycznej pomocy już na lotnisku. Ten przywilej obejmuje ludzi z każdym rodzajem dysfunkcji, osoby starsze oraz kobiety w ciąży. Choć to obsługa lotniska ma obowiązek udzielenia profesjonalnej pomocy niepełnosprawnym podróżnikom, to jednak warto znać obowiązujące kody i procedury, które im to zadanie ułatwią.

W jaki sposób zgłosić prośbę o pomoc dla osoby niepełnosprawnej na lotnisku?

Konieczność udzielenia asysty osobie niepełnosprawnej należy zgłosić liniom lotniczym przy rezerwacji biletu bądź dwa dni przed terminowym odlotem. Do tego służą odpowiednie, międzynarodowe kody. Oznaczeniem WCHR posługuje się niepełnosprawny, który potrzebuje przeprowadzenia swojego wózka inwalidzkiego od wejściowych bramek na pokład samolotu. Taka osoba ma problemy ze swobodnym poruszaniem się, ale jest w stanie samodzielnie zająć swoje miejsce w samolocie. Kod WCHC dotyczy niepełnosprawnych, wymagających nie tylko przeprowadzenia wózka od terminali do stopni samolotu, ale również wwiezienia i zwiezienia z pokładu za pomocą specjalnego podnośnika, posiadającego poręcz dla niepełnosprawnych. Kolejne oznaczenie, obowiązujące na całym świecie, to kod WCHS, dotyczący osób, które potrzebują asysty w przeprowadzeniu wózka przez całe lotnisko aż do stopni samolotu oraz wejściu i zejściu z jego schodów. A zatem niepełnosprawny może iść o własnych siłach, ale wymaga profesjonalnej pomocy. Kodem BLIND posługują się osoby niewidome, potrzebujące asysty na całym etapie pobytu na lotnisku, czyli od odprawy do zajęcia miejsca w samolocie. Jeżeli osoba niewidoma odbywa podróż z psem przewodnikiem, ale wymaga pomocy w przemieszczaniu się po lotnisku, korzysta z oznaczenia BDGR. Natomiast, jeśli nie potrzebuje asystenta, używa kodu PETC.

Jak wygląda pomoc dla osób niepełnosprawnych na lotnisku?

Użycie odpowiedniego kodu to pierwszy, bardzo pomocny krok, do uzyskania specjalistycznej pomocy na lotnisku. Wystarczy posłużyć się nim podczas rezerwacji biletu lub 48 godzin przed planowanym terminem odlotu. Poszczególne oznaczenia obowiązują na całym świecie. Ułatwienia na lotniskach dotyczą także usuwania wszelkich barier architektonicznych. A więc coraz częściej można spotkać łagodne podjazdy dla wózków inwalidzkich, przystosowane łazienki, szerokie miejsca parkingowe czy poręcz dla niepełnosprawnych. Linie lotnicze oferują asystę dla ludzi z większymi lub mniejszymi dysfunkcjami już przy bramkach, gdzie ma miejsce odprawa. Właściwie przygotowany do swojej roli asystent pomaga w przejściu całego lotniska, a w razie konieczności prowadzi wózek inwalidzki. Osoby niepełnosprawne obsługiwane są poza kolejką, aby jak najszybciej mogły zająć swoje miejsce w samolocie. Najczęściej wchodzą na podkład pierwsze i wychodzą ostatnie. Niektóre kody oznaczają, że asystent ma obowiązek towarzyszyć niepełnosprawnym podróżnikom także w trakcie lotu. Kiedy zachodzi konieczność skorzystania z toalety, wykorzystuje się w tym celu wózek pokładowy. Poszczególne linie lotnicze wprowadzają limity w ilości osób niepełnosprawnych, którzy mogą przebywać na podkładzie samolotu. To również należy wziąć pod uwagę.

Poręcz dla niepełnosprawnych – niezbędny element wyposażenia każdego lotniska

Dzięki nieustannym modernizacjom, polskie lotniska stają się coraz bardziej przyjazne dla osób o różnym stopniu niepełnosprawności. Można na nich skorzystać z międzynarodowych kodów, dzięki którym przydzielany jest właściwy rodzaj asysty, odpowiednie do poziomu dysfunkcji. Stosuje się również pewne usprawnienia w zakresie infrastruktury. Wśród nich wymienić można szerokie miejsca parkingowe, znajdujące się tuż obok wejścia na lotnisko, poręcz dla niepełnosprawnych, windy, łagodne podjazdy i wózki pokładowe. W każdej chwili osoba niepełnosprawna może również skorzystać z jednego z trzynastu punktów SOS.