Jak odzyskać podatek z zagranicy?

Jak odzyskać podatek z zagranicy?

Praca za granicą oznacza często problemy natury formalnej, wynikające z konieczności odpowiedniego rozliczenia dochodów oraz podatku. Osoby pracujące w Norwegii, mogą uzyskać rozliczne ulgi. Mądre rozliczenie pracy za granicą może zagwarantować więc ogromne zwroty finansowe.

Dlaczego warto rozliczać podatek z pomocą ekspertów

Oczywiście Internet jest pełen rozmaitych poradników i instruktaży, w jaki sposób prawidłowo rozliczyć się z pracy za granicą. Naturalnie wiele z tych źródeł podaje prawidłowe informacje, ale niejednokrotnie źródła internetowe są datowane np. na rok 2010 czy 2015, a to oznacza, że zamieszczone tam formularze, podstawy prawne czy wzory dokumentów, mogą być od dawna nieaktualne. To samo z wykładnią prawa – przepisy podatkowe w każdym kraju podlegają dość częstym zmianom i w zasadzie każdy rok fiskalny niesie ze sobą zmiany i nowelizacje, które mogą mieć wpływ na wysokość podatku lub zwrotu podatku z Norwegii.

Ulgi, czyli odpisy podatkowe, to jeden z częściej zmieniających elementów każdej ustawy podatkowej. Przykładowo – odpisanie wydatków na Internet może być spotykane w krajach, które chcą mocno promować cyfryzację i ułatwiać podłączanie kolejnych gospodarstw do sieci, ale w krajach o wysokim stopniu dostępności Internetu ulga taka może być nagle z rok na rok zniesiona. Aby uniknąć nieprawidłowego wypełnienia dokumentacji skarbowej, a przez to nie narażać się na czasochłonną i kosztowną wymianę korespondencji z urzędem skarbowym, warto zasięgnąć pomocy ekspertów w zakresie rozliczeń podatkowych.

Agencje pośrednictwa pracy czy firmy zatrudniające Polaków do pracy za granicą przeważnie prowadzą za swoich pracowników kompletną dokumentację rachunkową i podatkową. Natomiast w przypadku osób samozatrudnionych czy korzystających z sezonowych ofert pracy w Norwegii, to na danym podatniku spoczywa obowiązek prawidłowego złożenia swojej deklaracji, a nawet drobna pomyłka czy pominięcie jednego pola na wniosku mogą skutkować tym, że nie będzie podatnikowi przysługiwał zwrot podatku z Norwegii.

Zwrot podatku z Norwegii – jakie kary i za co grożą podatnikowi?

Podatnik, który nie złoży w ogóle swojej deklaracji podatkowej, może liczyć się ze sporymi konsekwencjami ze strony organu skarbowego i to bez względu na kraj, w którym przebywa. Zarówno w Unii Europejskiej jak i poza jej granicami, wszyscy legalnie zatrudnieni pracownicy są odpowiednio ewidencjonowani i w przypadku wychwycenia przez rodzimy urząd skarbowy unikania płacenia podatków – mogą zostać błyskawicznie windykowani. Warto jednak w tym miejscu uświadomić sobie jedną istotną kwestię – podatnicy, którzy świadczyli w minionym okresie rozliczeniowym pracę w legalny sposób, mają zawsze potrącane swoje wynagrodzenie, więc otrzymują pensję już bez ubezpieczenia lub podatku.

Bardzo rzadko zdarza się więc, że na konto lokalnego urzędu skarbowego nie trafiły pieniądze należne od danego podatnika, a nawet jeśli tak się stało – często jest to winą rozliczającego te kwoty pracodawcy, a nie samego pracownika. Jeśli jednak podatnik nie złoży w ogóle swojego oświadczenia podatkowego, ani w Polsce ani w Norwegii, wtedy może liczyć nie tyle na kary finansowe, co na rozliczenie jego podatku zgodnie z założeniami danego systemu podatkowego. A w takim domyślnym rozliczeniu przeważnie nie są zaznaczone żadne ulgi ani odpisy przysługujące w Norwegii na żonę, koszty mieszkania czy przejazdu, więc zwrot podatku z Norwegii z takiego zeznania podatkowego nie będzie możliwy.

Rozliczenie pracy w Norwegii z polskim urzędem skarbowym

W przypadku Polski jest to rozliczenie podatnika według już przyjętego, znanego Urzędowi Skarbowemu stanu faktycznego, co oznacza, że podatnik nie składający żadnych informacji jest w danym roku rozliczany przez fiskus automatycznie, z już przyjętymi w systemie danymi. Jeśli są one poprawne – wtedy dla podatnika przeważnie nie wiąże się to z żadnymi konsekwencjami czy karami. Gorzej, jeśli takie automatycznie wypełnione zeznania podatkowe zawierają błędy, skutkujące np. koniecznością dopłaty podatku – wtedy brak samodzielnego działania po stronie podatnika nie będzie go zwalniała ze wszystkich skutków prawnych takiego rozliczenia.

Oznacza to, że każda osoba pracująca, także poza granicami Polski, powinna dołożyć wszelkich starań, aby prawidłowo rozliczyć się z Urzędem Skarbowym i właściwe zadeklarować swoje przychody oraz zawnioskować o ulgi podatkowe. Na szczęście znalezienie kancelarii podatkowej czy agencji księgowej skłonnej do świadczenia takiej pomocy konsultacyjnej, nawet nieodpłatnie, nie jest dzisiaj już problemem.