Jakie są objawy boreliozy?

Jakie są objawy boreliozy?

Borelioza należy do najczęstszych chorób od kleszczowych na terenie Polski. Prewalencja zarazka wśród kleszczy rodzaju Ixodes ricinus i Dermacentor reticulatus jest bardzo wysoka, szczególnie w lasach Podlasia, Podkarpacia oraz województwa Zachodniopomorskiego. Jakie objawy daje borelioza?

Skryta choroba odkleszczowa

Borelioza jest bakterią, która daje bardzo nieswoiste objawy. Borelioza występować może w postaci skórnej, stawowej oraz neurologicznej. Ryzyko transmisji boreliozy wzrasta najbardziej po 48h utrzymywania się kleszcza w skórze. Do objawów boreliozy zaliczyć należy następujące zjawiska:

  • Rumień wędrujący – jest to objaw boreliozy skórnej. Powstaje około tygodnia od ukłucia przez kleszcza zakażonego boreliozą. Zalecana jest obserwacja przez 3-5 dni po usunięciu kleszcza, gdy uprzednio rumień wędrujący nie występuje. Rumień ma charakterystyczny obraz: w miejscu ukłucia jest ślad, który otoczony jest rumieniem obrączkowatym, oddzielonym od rany pasmem przejaśnienia.
  • Ziarniak limfocytarny – rzadka postać boreliozy; często występuje u dzieci. Są to jasnoróżowe guzki pojawiające się na twarzy, nosie i małżowinach usznych.

Są to dwie najczęstsze skórne manifestacje boreliozy. W przypadku stwierdzenia rumienia wędrującego nie jest potrzebne wykonanie badań potwierdzających, jak Borellia IgM oraz testu Western-Blot, który w warunkach klasycznych okazuje się rozstrzygający dla rozpoznania aktywnej choroby.

Ukryte objawy boreliozy

Postać stawowa związana jest z występowaniem przewlekłych bólów stawu. Najczęściej atakowany i charakterystyczny jest staw kolanowy. Choroba daje mierne objawy przez długi czas, mogąc przekształcić się w postać neurologiczną. Borelioza OUN daje objawy podobne do stwardnienia rozsianego: zaburzenia czucia, niedowłady, problemy z koordynacją ruchową – najczęściej o miernym nasileniu. Charakterystyczne dla tej postaci boreliozy są zmiany zachowania – nerwowość, zaburzenia afektywne, impulsywność oraz problemy z koncentracją.

Badaniem diagnostycznym w boreliozie OUN jest test Western-Blot z płynu mózgowo-rdzeniowego oraz stwierdzenie w nim rozmazu limfocytarnego.