Na czym polega „darmowa pomoc prawna”?

Na czym polega „darmowa pomoc prawna”?

Pierwszego stycznia 2019 roku w życie weszła nowa ustawa, wobec której w całej Polsce dostępna jest bezpłatna pomoc prawna. Kto może z niej skorzystać i jakiej konkretnie pomocy możemy oczekiwać?

Z czym pomoże nam dyżurny prawnik?

Kiedy już wybierzemy się do prawnika, ten ma za zadanie poinformować nas o przepisach, obowiązkach i prawach, jakie nam przysługują. Prawnik powinien również powiedzieć nam, jak rozwiązać problem prawny, a także możemy skorzystać z jego pomocy w zakresie napisania pism związanych z rozkładaniem długu na raty, czy wnioskiem do gminy o mieszkanie socjalne. Jeżeli przychodzimy do prawnika z problemem, który dotyczy postępowania, to ten powinien pomóc nam napisać pismo o zwolnienie kosztów sądowych, ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, bądź ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym. Należy pamiętać, że jeśli postępowanie jest w toku, prawnik nie może napisać dla nas pisma. Ogólnie, porady prawne dotyczą prawa pracy, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, prawa podatkowego (wyłączając sprawy podatkowe, które dotyczą prowadzenia działalności gospodarczej). Ponadto, darmowa pomoc prawna dotyczy również pomocy w zakresie przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Kto może skorzystać z darmowej pomocy prawnej?

Z darmowej pomocy prawnej może skorzystać każdy, kto ma mniej niż 26 lat, lub 65 i więcej; rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny, kombatanci, weterani, poszkodowani w wyniku katastrofy naturalnej, klęski żywiołowej lub awarii technicznej lub zagrożeni klęskami żywiołowymi bądź katastrofami naturalnymi, a od pierwszego stycznia 2019 roku, pomoc prawna obejmuje także wszystkie osoby, które nie mają funduszy na odpłatne usługi prawnicze i są w stanie to udokumentować.

Jak szukać darmowej pomocy prawnej?

Wpisując np. adwokat Kraków możemy niekoniecznie uzyskać informacje, czy dany adwokat udziela nieodpłatnej pomocy prawnej, dlatego lepiej poszukać informacji na rządowej stronie pomocy prawnej.