Top 5 przykazań dobrego menedżera

Top 5 przykazań dobrego menedżera

Dobry menedżer, lider, przywódca to osoba, której kompetencje, umiejętności wiedza i doświadczenie pozwalają na skuteczne zarządzanie zespołem ludzi. Pozwala to na konsekwentny i innowacyjny rozwój firmy i przedsiębiorstwa, także szkolenia menedżerskie. Okazuje się, że skuteczny menedżer jest gwarancją sukcesu w biznesie.

Top 5 przykazań dobrego menedżera – konkretne kompetencje

Wśród wielu cech i umiejętności dobrego menedżera na pokreślenie zasługują:

  • umiejętność podejmowania decyzji i podmiotowość w przekazie komunikatów – niezwykle ważną umiejętnością jest decyzyjność, lider musi podejmować decyzje, nawet jeśli nie zawsze będą trafne, to podległy zespół, by pracował skutecznie powinien mieć w szefie widzieć i czuć autorytet, oparcie, a przede wszystkim osobę niezwykle kompetentną i zdecydowanie podejmującą decyzje, oczywiście w oparciu o wiedzę. Dobry menedżer to osoba pewna siebie, a nawet charyzmatyczna. Warto pamiętać, by wysyłać komunikaty podmiotowe „ja”
  • umiejętność  podziału zadań i rozliczania z ich wykonania – bardzo ważnym jest, by lider umiejętnie dzielił zadania, biorąc pod uwagę kompetencje i umiejętności członków zespołu oraz ich aktualny stan zaangażowania, bardzo istotne jest, by lider rozliczył pracowników z jakości i czasu wykonania zadania
  • wprowadzenie i realizacja systemu motywacyjnego – ważne jest, by menedżer stosował jasne zasady motywacji, nagradzał i nie bał się również stosować kar, w przypadku nieosiągnięcia powierzonych celów lub przekroczenia przeznaczonego na realizację ich czasu
  • koordynowanie rozwijaniem umiejętności i kompetencji pracowników – lider powinien zachęcać i skutecznie motywować pracowników do ciągłego doskonalenia się poprzez warsztaty, szkolenia, studia podyplomowe i kwalifikacyjne
  • własny przykład – nic nie jest tak skuteczne jak własny przykład, a więc permanentne doskonalenie swoich umiejętności i kompetencji, w tym interpersonalnych, pozwalających na świetną komunikację.

Top 5 przykazań dobrego menedżera – główne przesłanie

Dobry menedżer to osoba, która zna zasady budowania kultury organizacyjnej zespołu podlegających jej ludzi. Ważne, by kierowała się zasadą, iż najczęściej członkowie zespołu są tak skuteczni, jak i lider. Szkolenia menedżerskie to prosty przepis na biznesowy sukces dla przyszłego menedżera.